Parent Information and Guides

This page provides links to other areas of the school site and external websites that parents will find particularly useful in understanding how to support the learning of your child at home.

School Handbook

The school handbook is available to download as a PDF.

S2 – Guides for parents and students

External Resources

Education Scotland – Parentzone has lots of useful links on how to support your child with their learning at home including – “What can I do as a parent”, “Supporting Study” and information about the Scottish curriculum.

The National Parent Forum for Scotland also has useful information as well as being an opportunity for parents to become involved in discussions about Scottish education.

Assessing Children’s Progress:A Guide for Parents and Carers is a guide produced by the Scottish Government regarding the expectations about assessing children’s progress in school.

How to Support Your Child with National Qualifications and Exams is published by the SQA and is of use to any parent of a pupil in S4, S5 or S6.

Parenting Across Scotland offers lots of advice about parenting, including a list of helplines and advice on a range of topics about teenagers (and other ages).

Polski Tekst

Słuchanie, rozmowa i zachęcanie mają ogromny wpływ na proces uczenia się.

Zachęcaj Twoje dziecko do rozmowy o tym co wydarzyło sie w szkole, czego sie nauczyło i jak możesz je wspierać w domu.

Rozmawiaj z Twoim dzieckiem o jego silnych stronach i zainteresowaniach.

Zachęcaj Twoje dziecko do rozmowy na temat jego celów w nauce i w jaki sposób możesz je wspierać we współpracy ze szkołą.

Jeżeli uważasz, że Twoje dziecko potrzebuje pomocy poproś o nią.

Chwal Twoje dziecko jeżeli odnosi sukcesy w szkole i poza nią.

Zachęcaj do czytania.

Rozwijaj umiejetności matematyczne i językowe dziecka w środowisku domowym np. pieniądze, liczby, działania na liczbach, mierzenie, czas, czytanie, pisanie, rozumienie/wykonywanie instrukcji.

Zachęcaj Twoje dziecko do brania udziału w pozaszkolnych zajęciach w celu rozwijania jego umiejetności i zainteresowań.

Pracujecie i uczcie się razem np. pomoż Twojemu dziecku przygotować projekt do szkoły; rozmawiaj z dzieckiem w jaki sposób możesz mu pomóc.

Przygotuj dziecko na zmiany np. zmiana szkoły.

Rozmawiaj z dzieckiem o jego uczuciach.

Współpracuj ze szkołą poprzez uczestniczenie w dyskusji podczas spotkań z rodzicami.